Ogłoszenia i przetargi

A A A drukuj


Przetargi aktualne:

1. Dzierżawa urządzeń do badań automatycznymi metodami immunochemicznymi wraz z dostawą jakościowych testów oraz materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli dla RCKIK w Szczecinie.
(Termin skałdania ofert: )

2. Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2
(Termin skałdania ofert: )

3. Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów TYP TSCD-II
(Termin skałdania ofert: )

4. DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
(Termin skałdania ofert: )

5. DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
(Termin skałdania ofert: )

6. DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
(Termin skałdania ofert: 21.09.2018 r. )

7. DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
(Termin skałdania ofert: 16.07.2018 )

8. DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 889 600 SZTUK, WAFLI W CZEKOLADZIE W ILOŚCI 111 200 SZTUK ORAZ CIASTEK ZBOŻOWYCH W ILOŚCI 111 200 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI.
(Termin skałdania ofert: 29.05.2018 )

9. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI ORAZ DZIERŻAWA PRAS DO AUTOMATYCZNEJ PREPARATYKI KRWI
(Termin skałdania ofert: 19.01.2018 )

10. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 23.11.2017 )

11. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 13.11.2017 )

12. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 26.10. 2017 )

13. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami
(Termin skałdania ofert: 12.10.2017 )

14. DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD ORAZ TSCD-II
(Termin skałdania ofert: 01.08.2017 )

15. DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
(Termin skałdania ofert: 28.07.2017 r. )

16. DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 350 000 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI
(Termin skałdania ofert: 26.05.2017 )

17. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
(Termin skałdania ofert: 04.05.2017 )

18. DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.
(Termin skałdania ofert: 24.05.2017 )

19. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI.
(Termin skałdania ofert: 03.04.2017 )

20. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI KONTROLAMI, MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA BADAŃ
(Termin skałdania ofert: 12.04.2017 )


Archiwum:

1. DOSTAWA INKUBATORA I WYTRZĄSARKI DO PRZECHOWYWANIA KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH
(Termin skałdania ofert: 15.11.2016 r. )

2. Dostawa specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 20.10.2016 )

3. Dostawa specjalistycznego samochodu z zabudową chłodniczą do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 07.10.2016 )

4. Dostawa filtrów do usuwania leukocytów z koncentratu krwinek czerwonych ub krwi pełnej konserwowanej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
(Termin skałdania ofert: 05.10.2016 r. )

5. Dostawa czekolady w ilości 350 000 tyś sztuk wraz z opakowaniami.
(Termin skałdania ofert: 29.07.2016 r. )

6. Dostawa jakościowych testów do badań markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-Treponema Pallidum wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi, kalibratorami, kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi do badań automatycznych metodą chemiluminescencji dla 165 000 donacji w okresie 36 miesięcy oraz dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania badań wraz z systemem ich sterowania, a także podłączeniem analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego.
(Termin skałdania ofert: 29.07.2016 )

7. Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych dla realizatorów programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania - ?Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa?. Zadanie 1: Telebim ? ilość 1 sztuka. Zadanie 2: Kiosk multimedialny ? 1 szt., Infokiosk wewnętrzny.
(Termin skałdania ofert: 18.11.2015 )

8. Wykonanie badań dla 35 000 donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA Parvowirusa B19, metodami biologii molekularnej w okresie 13 miesięcy tj. od dnia 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.
(Termin skałdania ofert: 18.11.2015 )

9. Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań metodami biologii molekularnej w okresie 24 miesiecy
(Termin skałdania ofert: 28.10.2015 r. )

10. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami
(Termin skałdania ofert: 06.10.2015 )

11. Dostawa mikrokuwet, roztworów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny wraz z podłączeniem oferowanych hemoglobinometrów do systemu komputerowego Bank Krwi w celu wymiany danych pomiędzy urządzeniami, a systemem komputerowym funkcjonującym u Zamawiającego i jego Oddziałach Terenowych. Zamówienie obejmuje wykonanie badań w liczbie ok. 62 000 donacji w ciągu 24 miesięcy (hemoglobinometry w ilości 13 szt.).
(Termin skałdania ofert: 25.09.2015 )

12. Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji. 1. Zestaw pustych pojemników transferowych z tworzyw sztucznych do preparatyki, przechowywania i transfuzji krwi i jej składników Poz. 1 puste pojemniki transferowe 300 ml w liczbie 1 000 sztuk Poz. 2 puste pojemniki transferowe 600 ml w liczbie 3 000 sztuk Poz. 3 puste pojemniki transferowe 1000 ml w liczbie 3 000 sztuk
(Termin skałdania ofert: 30.06.2015 )

13. Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji. 1. Zestaw pustych pojemników transferowych z tworzyw sztucznych do preparatyki, przechowywania i transfuzji krwi i jej składników Poz. 1 puste pojemniki transferowe 300 ml w liczbie 1 000 sztuk Poz. 2 puste pojemniki transferowe 600 ml w liczbie 3 000 sztuk Poz. 3 puste pojemniki transferowe 1000 ml w liczbie 3 000 sztuk
(Termin skałdania ofert: 30.06.2015 )

14. Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji. Zestaw pojemników potrójnych góra-dół z roztworem wzbogacającym ADSOL lub SAGM. Ilość - 30 000 szt. pojemników na rok (2015 -2016)
(Termin skałdania ofert: 26.05.2015 )

15. DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH PCS 2 i MCS+ FIRMY HAEMONETICS
(Termin skałdania ofert: 16.06.2015 )

16. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres trzech lat w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych na potrzeby Działu Immunologii Transfuzjologicznej, współpracującego z posiada-nymi przez Zamawiającego analizatorami SWING TwinSampler oraz ID-Reader SAXO, z możliwością przesy-łania wszystkich niezbędnych danych do istniejącego u Zamawiającego systemu komputerowego ?Bank Krwi? firmy Asseco Poland S.A. wraz z dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy metodą mikrokolumnową.
(Termin skałdania ofert: 15.05.2015 )

17. zakup i dostawę, instalację i podłączenie fabrycznie nowego serwera rok produkcji 2015 r. do istniejącego w RCKiK w Szczecinie systemu Banku Krwi autorstwa Asseco Poland S.A.
(Termin skałdania ofert: 27.03.2015 )

18. Dostawa czekolady w ilości 400 000 szt.
(Termin skałdania ofert: 20.03.2015 )

19. 1. Dostawa filtrów do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwonych lub Krwi Pełnej Konserwowanej w ilości 1500 szt. z długim terminem ważności (2 lata) 2. Dostawa filtrów do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Płytkowych w ilości 4000 szt. z długim terminem ważności (2 lata),
(Termin skałdania ofert: 10.02.2015 )

20. Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD ?II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo
(Termin skałdania ofert: 05.02.2015 )

21. Dostawa zestawu pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji.
(Termin skałdania ofert: 16.01.2015 )

22. Dostawa jednej sztuki wirówki wolnostojącej z chłodzeniem wraz z osprzętem przeznaczonej do preparatyki krwi
(Termin skałdania ofert: 10.04.2014 )

23. 1. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwonych lub Krwi Pełnej Konserwowanej 2. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Płytkowych
(Termin skałdania ofert: 18.02.2014 )

24. Dostawa jednorazowych zestawów do posiadanych separatorów komórkowych PCS2 i MCS+ Firmy Haemonetics
(Termin skałdania ofert: 18.03.2014 )

25. Dostawa czekolady w ilości 400 000 szt.
(Termin skałdania ofert: 28.01.2014 )

26. Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji. (Zestaw pojemników potrójnych góra-dół z roztworem wzbogacającym ADSOL lub SAGM)
(Termin skałdania ofert: 09.01.2014 )

27. Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD ?II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo
(Termin skałdania ofert: 12.12.2013 )

28. Ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie.
(Termin skałdania ofert: 29.11.2013 )

29. Ubezpieczenia komunikacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie
(Termin skałdania ofert: 07.11.2013 )

30. Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji.
(Termin skałdania ofert: 04.12.2013 )

31. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami
(Termin skałdania ofert: 04.10.2013 )

32. Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań metodami biologii molekularnej w okresie 18 miesięcy
(Termin skałdania ofert: 27.09.2013 )

33. DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH PCS2 i MCS+ FIRMY HAEMONETICS 1.Dostawa zestawów jednorazowych z filtrem do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy ( UKKP Af) na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 2000 szt. 2.Dostawa zestawów jednorazowych rozłącznych do uzyskiwania osocza metodą plazmaferezy na se-paratorze HAEMONETICS PCS2 w ilości ? 1200 szt. 3.Dostawa zestawów jednorazowych do terapeutycznej wymiany osocza na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 48 szt. 4.Dostawa zestawów jednorazowych do zabiegów leukoferezy na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 40 szt.
(Termin skałdania ofert: 18.06.2013 )

34. Dostawa odczynników pozwalających na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego trzech wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji metodą automatyczną wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą urządzeń koniecznych do wykonania badań metodami biologii molekularnej dla 210 000 donacji
(Termin skałdania ofert: 23.05.2013 r. )

35. Dostawa czekolady w ilości 300 000 szt.
(Termin skałdania ofert: 04.04.2013 )

36. Dostawa 4 sztuk wagomieszarek wraz z urządzeniami niezbędnymi do radiowej transmisji danych do systemu komputerowego Bank Krwi
(Termin skałdania ofert: 03.04.2013 )

37. Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD ?II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo - 14000 szt/12 m-cy
(Termin skałdania ofert: 12.02.2013 r. )

38. Dostawa prasy do automatycznej preparatyki krwi.
(Termin skałdania ofert: 31.01.2013 r. )

39. Dostawa jakościowych testów do badań markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV, testów HIV Ag/Ab, oraz testów anty-Treponema Pallidum, wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi, kalibratorami, kontrolami, oraz dzierżawa urządzeń do badań całkowicie automatycznymi metodami immunochemicznymi, niezbędnych do wykonania badań dla 165 000 donacji w okresie 36 miesięcy, wraz z systemem ich sterowania, a także podłączenie aparatury do systemu Bank Krwi.
(Termin skałdania ofert: 14.02.2013 r. )

40. Dostawa prasy do automatycznej preparatyki krwi.
(Termin skałdania ofert: 27.12.2012 )

41. Dostawa mikrokuwet, roztworów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę hemoglobinometrów do oznaczania stężenia hemoglobiny wraz z podłączeniem oferowanych hemoglobinometrów do systemu komputerowego Bank Krwi w celu wymiany danych pomiędzy urządzeniami a systemem komputerowym funkcjonującym u Zamawiającego i jego Oddziałach Terenowych. Zamówienie obejmuje wykonanie badań w liczbie ok. 72 000 donacji w ciągu 36 miesięcy (hemoglobinometry w ilości 13 szt.).
(Termin skałdania ofert: 12.10.2012 )

42. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami
(Termin skałdania ofert: 05.10.2012 )

43. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Płytkowych
(Termin skałdania ofert: 04.10.2012 )

44. 1. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwo-nych lub Krwi Pełnej Konserwowanej 2. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Płytko-wych
(Termin skałdania ofert: 20.09.2012 )

45. Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań metodami bio-logii molekularnej w okresie 12 miesięcy
(Termin skałdania ofert: 11.07.2012 )

46. Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji.
(Termin skałdania ofert: 17.07.2012 r. )

47. Dostawa czekolady twardej w postaci tabliczki a`100 g w ilości 400 000 szt., wraz z opakowaniami (kartonik dla Honorowego Dawcy Krwi ? 8 czekolad, oraz opakowanie zbiorcze).
(Termin skałdania ofert: 20.02.2012 )

48. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres trzech lat w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immu-nohematologicznych na potrzeby Działu Immunologii Transfuzjologicznej, współpracującego z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami SWING TwinSampler oraz ID-Reader SAXO, z możliwością przesyłania danych do istniejącego u Zamawiającego systemu komputerowego ?Bank Krwi? firmy Asseco Poland S.A. wraz z dostawą od-czynników oraz materiałów zużywalnych przez okres 36 miesięcy metodą mikrokolumnową.
(Termin skałdania ofert: 27.03.2012 )

49. DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH PCS2 i MCS+ FIRMY HAEMONETICS:
(Termin skałdania ofert: 19.03.2012 )

50. 1. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Czerwo-nych lub Krwi Pełnej Konserwowanej 2. Dostawa filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratów Krwinek Płytko-wych
(Termin skałdania ofert: 19.01.2012 )

51. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej RCKiK SPZOZ w Szczecinie
(Termin skałdania ofert: 05.01.2012 r. )

52. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami
(Termin skałdania ofert: 19.10.2011 )

53. Dostawa odczynników pozwalających na równoczesne wykrycie materiału genetycznego trzech wirusów RNA HIV+ RNA HCV+ DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli składającej się maksymalnie z 6 donacji wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą urządzeń koniecznych do wykonania badań metodami biologii molekularnej dla 90 000 donacji
(Termin skałdania ofert: 23.09.2011 r. )

54. Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. na okres 12 miesięcy.
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

55. DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW KOMÓRKOWYCH PCS2 i MCS+ FIRMY HAEMONETICS: 1.Dostawa zestawów jednorazowych z filtrem do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy ( UKKP Af) na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 1 760 szt. 2.Dostawa zestawów jednorazowych rozłącznych do uzyskiwania osocza metodą plazmaferezy na se-paratorze HAEMONETICS PCS2 w ilości ? 1 000 szt. 3.Dostawa zestawów jednorazowych do terapeutycznej wymiany osocza na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 80 szt. 4.Dostawa zestawów jednorazowych do zabiegów leukoferezy na separatorze HAEMONETICS MCS+ w ilości ? 48 szt.
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

56. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami, zgodnie z poniższym opisem, obejmujące: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, 2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej; 3) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 4) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 5) ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 6) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 7) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym; 8) ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych; 9) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 10) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), ASS.
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

57. Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji.
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

58. Dostawę testów markerów wirusów przenoszonych przez krew tj. testy HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testy anty-HCV, testy HIV Ag/Ab, oraz kiły ( testy anty-Treponema Pallidum), wykonywanych całkowicie automatycznymi metodami immuno-chemicznymi wraz z wymaganymi materiałami zużywalnymi, eksploatacyjnymi, kalibra-torami, kontrolami, koniecznymi do wykonania badań dawców krwi dla około 140 000 donacji do końca 2012r. oraz dzierżawą urządzeń wraz z systemem ich sterowania, a także podłączenie aparatury do systemu Bank Krwi.
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

59. Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z probówkami do badań metodami bio-logii molekularnej w okresie 12 miesięcy
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

60. Dostawę odczynników monoklonalnych i surowic, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

61. Przedmiotem zamówienia są bony towarowe w postaci elektronicznych kart płatniczych dla pracowników RCKiK w Szczecinie.
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

62. Dostawa wirówki do wirowania krwi pełnej
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

63. Dostawa odczynników pozwalających na równoczesne wykrycie materiału genetycznego trzech wirusów RNA HIV+ RNA HCV+DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli składającej się z 6 donacji wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą urządzeń koniecznych do wykonania badań metodami biologii molekularnej dla 50 000 donacji
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

64. DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 400 000 SZT.
(Termin skałdania ofert: 14.01.2011 )

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz