Majątek

A A A drukuj


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie mieści się przy al. Wojska Polskiego 80/82.


Usytuowane jest na posesji o powierzchni 6151 m2 będącej własnością Skarbu Państwa, na której zostało ustanowione na rzecz RCKiK prawo nieodpłatnego użytkowania mienia.

Dokument utworzony: 15.12.2009   Autor dokumentu: Zbigniew Szałkiewicz
Ostania modyfikacja: 15.12.2009    Autor modyfikacji: Zbigniew Szałkiewicz